Harmonogram roku

PLAN PRACY  NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2020 / 2021 

 

1 września 2020  

8.00- klasy 2,3

9.00 - klasa 1

10.30 - klasy 6

11.30 - klasy 7

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

01.09  - 29.01.2021

I semestr

15.02 -  25.06.2021

II semestr

1 września 2020

17.00 - zebranie z dyrektorem (7a,7b hol) 17.30 - zebranie z wychowawcą (s.20, s.16)

2 września 2020

16.30 - dyrekcja, kl. 2 (hol)

17.00 - zebranie z wychowawcą (s.9)

17.45 - zebranie z dyrektorem (hol)

18.15 - zebranie z wychowawcę (hol)

3 września

16.30 - dyrekcja, kl. 6a, 6b (hol)

17.00 – zebranie z wychowawcę (s.1,s.9)

18.00 - zebranie trójek

 

 Zebranie z rodzicami

25 września 2020 (do potwierdzenia)

Pasowanie uczniów klas I

28 września 2020 (do potwierdzenia)

Europejski Dzień Języków Obcych

14 października 2020

Apel z okazji Dnia Nauczyciela

10 listopada 2020

Apel - Dzień Niepodległości

21 grudnia 2020  

17.00 - zebranie

18.00  / 19.30 - konsultacje

Wystawienie zagrożeń ocen niedostatecznych 

Zebranie z rodzicami  / Konsultacje  – oceny przewidywane - przekazanie  kartek z ocenami

22 grudnia 2020

Szkolna Wigilia

23 grudnia 2020 –

05 stycznia 2021

(4,5 styczeń - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  - dyżury nauczycieli w świetlicy, przy minimalnej liczbie uczniów 10)

Zimowa przerwa świąteczna

 

26 stycznia 2021

Wystawienie ocen  Konferencja klasyfikacyjna

28 stycznia 2021

Konferencja plenarna

01 lutego – 14 lutego 2021

(Planowane półkolonie)

Ferie zimowe

12 kwietnia 2021

17.30 - 19.00

Zebrania / Konsultacje

marzec / kwiecień

Dzień Otwarty

25 maja 2021

Próbny Egzamin ósmoklasisty dla klas 7  – język polski

26 maja 2021

Próbny Egzamin ósmoklasisty dla klas 7 – matematyka

27 maja 2021

Próbny Egzamin ósmoklasisty dla klas 7– język obcy nowożytny

Rekolekcje

 

01 kwietnia – 06 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

maj

Test umiejętności trzecioklasisty

18 maja 2020

17.00

18.00 - 19.30

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  

Konsultacje

10 czerwca 2021

Oceny proponowane

18 czerwca 2021

Wystawienie ocen

21 czerwca 2021

Konferencja Klasyfikacyjna

24 czerwca 2021

Konferencja Plenarna

25 czerwca 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych Uroczystość zakończenie roku szkolnego

 

Ferie letnie uczniów

 

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych : 

4,5 stycznia 2021

9,10 listopad 2021

4 czerwiec 2021 ( po B.Ciele)

Świetlica działa przy min. 10 osobach (dyżury n-li )

                                               

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 31 sierpień 2020 17:23

Partnerzy

Partner

 Partner

Partner

 

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Partner

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny