EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin ósmoklasisty 2022/23
 

 

W terminie głównym

1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00

2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00

 

W terminie dodatkowym

1. język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

2. matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00

3. język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) - godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6 lipca 2023 r.

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

arkusz standardowy (w minutach)

język polski

120

matematyka

100

język obcy nowożytny

90

 
arkusz dla cudzoziemców (w minutach)
 

język polski

do 180

matematyka

do 150

język obcy nowożytny

90

 
inne arkusze (w minutach) - dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, dla osób słabowidzących, dla osób niewidomych, dla osób słabosłyszących i niesłyszących, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla osób z afazją, dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 

język polski

do 180

matematyka

do 150

język obcy nowożytny

do 135

Ostatnio zmieniany czwartek, 02 marzec 2023 18:21

Partnerzy

Partnerzy / Sponsorzy