EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

  1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
  2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
  3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - dodo 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 8 lipca  2022 r.

  • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
  • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słownikó Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
  • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022) - Link poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

Komunikaty dotyczące  Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się na stronie – link poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/

Porady dla uczniów, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym - link poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/materialy/2022/20220425_E8_Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf

Ostatnio zmieniany piątek, 29 kwiecień 2022 10:48

Partnerzy

Partnerzy / Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 Sponsor techniczny

 

 

Partner

Partner