Pomoc psychologiczna

W szkole działa Pedagog oraz Psycholog szkolny.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nasi uczniowie mogą liczyć na wsparcie specjalistów: logopedy, terapeuty, surdopedagoga, rewalidanta.

Staramy się  rozpoznawać oraz  i zaspokajać  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów. 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

 

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej do pobrania w załączniku.

Ostatnio zmieniany niedziela, 01 marzec 2020 19:24

Partnerzy

Partner

 Partner

Partner

 

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Partner

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny