Rada pedagogiczna

 

Dyrekcja Imię i Nazwisko
Dyrektor Szkoły Arkadiusz Grzywaczewski
Wicedyrektor Szkoły / Dyrektor ds. dydaktycznych Aleksandra Zieleźnik
Prezes Stowarzyszenia Kamil Zieleźnik
Wiceprezes /Dyrektor sportowy Krzysztof Błoński
Sekretarz szkoły Alicja Wojciuch

  

Nauczyciele Przedmiot
Adamczyk Arkadiusz zaj.sportowe / wf / edb
Bryk Roksana świetlica
Brysz Robert zaj.sportowe / wf
Chlebisz Katarzyna zaj.sportowe / wf
Cieślok Dawid zaj.sportowe / wf
Domżalska Ludmiła tyflopedagog
Duda Natalia edukacja wczesnoszkolna / świetlica
Dziadosz Krystian fizyka/ technika / informatyka
Jarosz Renata zajęcia rewalidacyjne
Kalisz - Bartusiak Elżbieta j.niemiecki
Kołodziej Agnieszka WOS/ historia / wdż / doradztwo zawodowe
Koś Łukasz trener personalny
Kowalczyk Łukasz zaj.sportowe / wf
Kozik Dariusz biologia / przyroda
Kubica Grażyna geografia
Lorek Anna j.polski / pedagog
Maciejowska Monika edukacja wczesnoszkolna / świetlica
Krawczyk Sandra j.angielski
Nocoń Anna zaj.sportowe / wf 
Nowak Angelika edukacja wczesnoszkolna
Obrzut - Makowicz Bożena zaj. korekcyjno - kompensacyjne
Plonka Barbara zajęcia rewalidacyjne
Pierścińska Anna matematyka
Seemann - Majorek Anna biblioteka
Słupik Aleksandra psycholog
Spiolek Arkadiusz pomoc nauczyciela
Świerc Henryk pomoc nauczyciela
Wieczorek Monika j.polski / muzyka / plastyka
Wodarska Danuta zaj.sportowe / wf
Wojciechowska Jolanta chemia
Wojdakowska Małgorzata Surdopedagog / logopeda
Zaborski Maciej religia
Ostatnio zmieniany niedziela, 31 październik 2021 12:56

Partnerzy

Partnerzy / Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 Sponsor techniczny

 

 

Partner

Partner