Zajęcia dodatkowe

Zapewniamy uczniom możliwość rozwijania swoich pasji nie tylko sportowych.

Co roku proponujemy zajęcia pozalekcyjne, jak na przykład:

- szachy,

- kółka: muzyczne, teatralne, matematyczne, przyrodnicze,

- redagowanie gazetki szkolnej (przykładowe numery: https://view.joomag.com/sms-gazetka-nr-5/0616746001581410353?short , https://view.joomag.com/sms-gazetka-nr-4/0866759001578570834?short)

- udział w ciekawych projektach (np. https://mlodzinaukowcysms.blogspot.com/)

Uczniowie bardzo chętnie podejmują wyzwania i uczestniczą w konkursach przedmiotowych, zarówno organizowanych przez szkołę, jak również kuratoryjnych.

Co roku klasy 8 przystępują do próbnego egzaminu ósmoklasisty i sprawdzają swoje możliwości.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 luty 2020 19:50

Partnerzy

Partner

 Partner

Partner

 

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Partner

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny